Победители и призеры научно-практических конференций

 2014-Amirhonjyan  2014-Belyakov
 2013-Gram Emel  2013-Gram ximul3
  2013-Gram ximul  2013-Gram ximul2
 2013-Gram ximul5 2013-Gram ximul4 
2012-Emeljynenko-Ak 2012-Ximul-Ak
 2012-konovalova-matem 2012-konovalova-Inf
 2011-Zvez Xizh  2011-Zvez Xizh2
 2011-Rekom Xizh  2011-Svid Xizh
 2006-makarov  2006-Makarova
 2006-Hoshpak  2005-Locteva
 2004-Rasteg  2004-Melnikova
 2004-Maspanov  2003-Evseeva